This Time, We #BraceTogether

Thấu hiểu những tổn thất với các Doanh nghiệp và Cộng đồng Ứng viên Việt Nam trong đại dịch Covid-19 vừa qua, 

#BraceTogether là chiến dịch của Glints nhằm hỗ trợ các cá nhân và tổ chức bằng cách:

Nguồn lực hỗ trợ từ Glints

Bằng nguồn lực nội bộ, kết hợp với các đối tác, Glints giúp các cá nhân và tổ chức nâng cao năng lực cũng như giảm thiểu chi phí.

Bên cạnh cổng tuyển dụng miễn phí, Glints có thể hỗ trợ viết bài, tài liệu, ebook miễn phí, … cho doanh nghiệp.

Đối tác đồng hành

Let's #BraceTogether

For partnership


Coming soon - Indonesia

Coming soon - Singapore

Coming soon - Vietnam

Coming soon - Hong Kong

For companies


Coming soon - Indonesia

Coming soon - Singapore

Coming soon - Vietnam

Coming soon - Hong Kong

Glints là nền tảng tuyển dụng dẫn đầu sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp thành lập đội ngũ hàng đầu tại Châu Á, và đồng hành trên con đường theo đuổi đam mê nghề nghiệp của thế hệ nhân lực trẻ tài năng.

© 2020 Glints. All rights reserved.

Glints là nền tảng tuyển dụng dẫn đầu sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp thành lập đội ngũ hàng đầu tại Châu Á, và đồng hành trên con đường theo đuổi đam mê nghề nghiệp của thế hệ nhân lực trẻ tài năng.

© 2019 Glints. All rights reserved.

This Time, We #BraceTogether

Thấu hiểu những tổn thất với các Doanh nghiệp và Cộng đồng Ứng viên Việt Nam trong đại dịch Covid-19 vừa qua, 

#BraceTogether là chiến dịch của Glints nhằm hỗ trợ các cá nhân và tổ chức bằng cách:

Hỗ trợ tìm việc

Đừng nản lòng! Rất nhiều Doanh nghiệp cần đến tài năng của bạn. Sự nghiệp vẫn đang chờ đợi bạn phía trước.

Doanh nghiệp cần thích nghi và tăng trưởng ngay cả trong đại dịch. Hãy để Glints hỗ trợ một phần chi phí nhân sự của tổ chức.

Tuyển dụng miễn phí

Nguồn lực hỗ trợ từ Glints

Bằng nguồn lực nội bộ, kết hợp với các đối tác, Glints giúp các cá nhân và tổ chức nâng cao năng lực cũng như giảm thiểu chi phí.

Bên cạnh cổng tuyển dụng miễn phí, Glints có thể hỗ trợ viết bài, tài liệu, ebook miễn phí, … cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ nhân sự bị cắt giảm của doanh nghiệp

Glints hiểu rằng, không một doanh nghiệp nào muốn cắt giảm những nhân sự đang đóng góp hàng ngày vào sự tăng trưởng của mình. Tuy nhiên, trong thời điểm đại dịch, quyết định này là rất khó khăn. Qua chiến dịch #BraceTogether, Glints mong muốn kết nối với các doanh nghiệp đang cắt giảm nhân sự, để hỗ trợ những nhân viên bạn không thể giữ lại tìm được công việc mới.

Giảm giá giải pháp TalentHunt

TalentHunt là giải pháp tuyển dụng nhân sự IT và Sales Marketing cho doanh nghiệp. Ưu đãi chi phí tuyển dụng chỉ 12% (tính trên lương của ứng viên) tới 31 tháng 5 năm 2020

Our Partners That Helps us

Đối tác đồng hành

Let's #BraceTogether

For partnership


Coming soon - Indonesia

Coming soon - Singapore

Coming soon - Vietnam

Coming soon - Hong Kong

For companies


Coming soon - Indonesia

Coming soon - Singapore

Coming soon - Vietnam

Coming soon - Hong Kong

Let's #BraceTogether

Hỗ trợ nhân sự bị cắt giảm của doanh nghiệp

Glints hiểu rằng, không một doanh nghiệp nào muốn cắt giảm những nhân sự đang đóng góp hàng ngày vào sự tăng trưởng của mình. Tuy nhiên, trong thời điểm đại dịch, quyết định này là rất khó khăn. Qua chiến dịch #BraceTogether, Glints mong muốn kết nối với các doanh nghiệp đang cắt giảm nhân sự, để hỗ trợ những nhân viên bạn không thể giữ lại tìm được công việc mới.

Giảm giá giải pháp TalentHunt

TalentHunt là giải pháp tuyển dụng nhân sự IT và Sales Marketing cho doanh nghiệp. Ưu đãi chi phí tuyển dụng chỉ 12% (tính trên lương của ứng viên) tới 31 tháng 5 năm 2020.

Nâng Cao Năng Lực Nhân Sự

Những cá nhân trau dồi kiến thức trong đại dịch sẽ có sự phát triển vượt bậc trong tương lai. Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên với các ebook miễn phí từ Glints.

Sau đại dịch là thời điểm doanh nghiệp tuyển dụng nhiều hơn để tăng trưởng trở lại. Glints hỗ trợ rút ngắn thời gian chờ ứng viên bằng cách quảng bá vị trí tuyển dụng miễn phí qua email.

Nâng Cao Năng Lực Nhân Sự

Hỗ trợ tìm việc

Đừng nản lòng! Rất nhiều Doanh nghiệp cần đến tài năng của bạn. Sự nghiệp vẫn đang chờ đợi bạn phía trước.

Tuyển dụng miễn phí

Doanh nghiệp cần thích nghi và tăng trưởng ngay cả trong đại dịch. Hãy để Glints hỗ trợ một phần chi phí nhân sự của tổ chức.

Dành cho Ứng viên

Dành cho Doanh nghiệp

Dành cho Ứng viên

Dành cho Doanh nghiệp

Liên hệ hợp tác

Ms. Dung Tran - [email protected]

Hỗ trợ tìm việc làm và kết nối với nhà tuyển dụng.

Nếu bạn là ứng viên:

Nếu bạn là doanh nghiệp:

Cung cấp những nguồn lực cần thiết để tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong tương lai.

Cung cấp những nguồn lực cần thiết để tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong tương lai.

Nếu bạn là doanh nghiệp:

Nếu bạn là ứng viên:

hỗ trợ tìm việc làm và kết nối với nhà tuyển dụng.

Liên hệ hợp tác

Ms. Dung Tran

[email protected]

Các gói hỗ trợ hoặc giảm giá sản phẩm và dịch vụ của bạn đều mang ý nghĩa rất lớn với ứng viên và doanh nghiệp ở thời điểm này. Hãy cùng Glints chung tay lan tỏa giá trị tới cộng đồng!

Vietcetera

Grove HR

ELSA Speak

Aventis Learning Group

Vietnam Online Career Fair (VOCF)